ΛΥΣΕΙΣ

Οι λύσεις μας

Κρυπτογράφηση μέσων αποθήκευσης
Κρυπτογράφηση αρχείων
Αντίγραφα ασφάλειας δεδομένων
Κρυπτογράφηση μέσων αποθήκευσης
Κρυπτογράφηση αρχείων
Αντίγραφα ασφάλειας δεδομένων
Antivirus & Internet Security:
Υπολογιστές, tablet, κινητά
Ασφαλής αποστολή
ιατρικών αρχείων και δεδομένων
Ασφαλής ψηφιοποίηση & αρχειοθέτηση
ιατρικών αρχείων
Antivirus & Internet Security:
Υπολογιστές, tablet, κινητά
Ασφαλής αποστολή
ιατρικών αρχείων και δεδομένων
Ασφαλής ψηφιοποίηση & αρχειοθέτηση
ιατρικών αρχείων

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με GDPR

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την τεχνική συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένη ομάδα που καλύπτει όλες τις απαραίτητες λειτουργικές περιοχές, για την συμμόρφωση του οργανισμού σας με τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας του GDPR.Οι υπηρεσίες διακρίνονται στις ακόλουθες φάσεις.

Φάση A: Προετοιμασία

Κατά τη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις – συνεντεύξεις με όλα τα τμήματα του οργανισμού σας κατά τη διάρκεια των οποίων θα συλλέγονται πληροφορίες με τη βοήθεια ερωτηματολογίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή και χαρτογράφηση των δεδομένων και εν συνεχεία η ανάλυση τεχνικών αποκλίσεων από τις διατάξεις του GDPR.

Φάση B: Υλοποίηση ενεργειών προετοιμασίας για την τεχνική συμμόρφωση

eu gdpr advisory κρυπτογραφηση

eu gdpr advisory κρυπτογραφηση

Κατά τη φάση αυτή θα υλοποιηθούν οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να αρθούν οι αποκλίσεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί κατά τη Φάση Α. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την εκπόνηση Ανάλυσης Επιπτώσεων στην Προστασία Δεδομένων (DPIA) και τον προσδιορισμό και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την υλοποίηση τεχνικών μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων των «πελατών» και του «προσωπικού» σας.

Κατά τη φάση αυτή θα υλοποιηθούν επίσης οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να εκπαιδευτεί και να ενημερωθεί το προσωπικό σας τόσο στις βασικές απαιτήσεις του αλλά κυρίως στις διαδικασίες τεχνικής συμμόρφωσης που θα έχουν επιλεγεί στην Φάση Β’ ώστε να μπορούν οι διαδικασίες να εφαρμοστούν με επιτυχία.

Έλεγχοι Ασφάλειας και Penetration Test

Η εξειδικευμένη ομάδα Security Services της SIGMASOFT μπορεί να υποστηρίξει τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας με εξειδικευμένες υπηρεσίες Ελέγχου της Ασφάλειας των Πληροφοριακών σας Συστημάτων στον Τομέα του Penetration Test με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων & μεθόδων

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας των υποδομών σας έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών πόρων και πιο συγκεκριμένα :

 • την καταγραφή των κενών ασφαλείας
 • τον εντοπισμό των μη αποτελεσματικών διαδικασιών ασφάλειας
 • τον έλεγχο των υφιστάμενων συστημάτων ασφαλείας
 • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που προστατεύουν την δικτυακή υποδομή ενός οργανισμού
 • τον έλεγχο των ευπαθειών δικτύου και την επισήμανση κενών ασφαλείας
 • τον έλεγχο των ευπαθειών της εταιρικής ιστοσελίδας
 • τον έλεγχο των ευπαθειών της εταιρικής ιστοσελίδας
 • τον έλεγχο των ευπαθειών του eshop
 • την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Security Audit
 • την εφαρμογή προγραμματισμένων Penetration Test

Ο στόχος της ομάδας των υπηρεσιών «Penetration Test» είναι να μας  βοηθήσει  να εντοπίσουμε  τα  κενά ασφαλείας στα οποία είναι εκτεθειμένο το δίκτυο σας αν δεχτεί επίθεση από κάποια κακόβουλη ενέργεια.

Από την  εταιρεία μας  παρέχονται οι παρακάτω εξειδικευμένοι έλεγχοι ασφαλείας υποδομών & συστημάτων :

 • Έλεγχος Ασφάλειας Ασύρματου Δικτύου
 • Έλεγχος Ασφάλειας Ασύρματου Δικτύου
 • Έλεγχος Ασφάλειας Εσωτερικού Δικτύου
 • Έλεγχος Ασφάλειας Website
 • Έλεγχος Ασφάλειας Eshop
 • Έλεγχος Ασφάλειας VOIP τηλεφωνικού κέντρου
 • On-Site υπηρεσίες Penetration Test
 • Υπηρεσίες Penetration Test από απόσταση

H διαδικασία των ελέγχων μπορούν να προγραμματιστούν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο των πληροφοριακών σας συστημάτων και υποδομών ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία του οργανισμού σας ή της εταιρεία σας