Ημερίδα GDPR – Μάρτιος

ΠΙΣ : Συνάντηση ενημέρωσης για το GDPR

Ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 28 Απριλίου η συνάντηση του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τους Προέδρους όλων των Ιατρικών Συλλόγων με αντικείμενο το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), η υποχρεωτική εφαρμογή του οποίου ξεκινάει την 25η Μαΐου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΙΣ, κ. Μιχάλης Βλασταράκος χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και συντόνισε τους εισηγητές, οι παρουσιάσεις των οποίων κατά σειρά ακολουθούν :

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΟΛΙΑΣ

Αναπληρωματικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικηγόρος

«Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία δεδομένων υγείας»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ

Τακτικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ»

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥ

Καθηγήτρια του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή του νέου ΚΠΠΔ 2016/679

«Ο ιατρικός φάκελος και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), μέλος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας & Διασυνοριακής Περίθαλψης του ΙΕΕ του ΠΙΣ

«Μία στρατηγική οπτική για τον GDPR στην Ελλάδα»

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόεδρος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας & Διασυνοριακής Περίθαλψης του ΙΕΕ του ΠΙΣ

«Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων στην Ιατρική πράξη: Υποχρεώσεις Κεντρικής Διοίκησης, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Υγείας»

Μάρτιος

Διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα:

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR στον ΤΟΜΕΑ της ΥΓΕΙΑΣ»

την Τρίτη 20 Μαρτίου, στο Athens Avenue Hotel – Λεωφόρος Συγγρού 182, Αθήνα

Παρουσιάσεις Ημερίδας

ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

« Η σημασία της ενημέρωσης & της εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας »

ΦΩΤΗΣ ΡΩΜΟΥΔΗΣ

« Εργαλεία & λύσεις για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον GDPR»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ

«Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο»

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΣΣΗ

« Ο κρίσιμος ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) στους παρόχους υπηρεσιών Υγείας »

Φωτογραφίες από την Ημερίδα

Πρόγραμμα

Διοργανωτές

Χορηγοί