Προσωπικά δεδομένα και domain names: Οδηγός για την …

https://www.lawspot.gr/node/259957

Οδηγό για τις αρχές ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τον ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ενέκρινε η Επιτροπή της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο ICANN είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του Διαδικτύου, διαθέτοντας μία σειρά από αρμοδιότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία Top Level Domain (όπως για παράδειγμα .com) για χρήση σε ονόματα χώρου (domain name).

Ο "Οδηγός αρχών ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων για επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τον ICANN" παρέχει καθοδήγηση και συγκεκριμένα παραδείγματα για το πως τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην επεξεργασία δεδομένων σχετιζόμενων με τον ICANN.

Διαβάστε επίσης: GDPR και WHOIS: Οδηγίες προς τον ICANN από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Ο βασικός σκοπός του Οδηγού είναι να διευκολύνει την κοινή κατανόηση των βασικών εννοιών και ορισμών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σε ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς του ICANN σε όλο τον κόσμο.

Ως εκ τούτου, ο Οδηγός προετοιμάστηκε ώστε να υπογραμμίσει τα σημαντικότερα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως την εφαρμογή των γενικών αρχών προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων (ιδίως σε σχέση με τον καθορισμό του σκοπού, την αναλογικότητα, την αναγκαιότητα κ.λπ.), καθώς και πως να ικανοποιηθούν άλλες βασικές απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, όπως η ανάγκη για την ύπαρξη νόμιμης βάσης επεξεργασίας, διαφάνειας, άλλες υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας (λογοδοσία, προστασία εξ ορισμού και ήδη από το σχεδιασμό), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και το καθεστώς που για τις διασυνοριακές ροές δεδομένων.

Ο σύντομος, αλλά συνοπτικός Οδηγός υπενθυμίζει τις βασικές αρχές και τονίζει πιθανές μεθόδους για πρακτικές λύσεις προς όφελος των τρέχουσων και μελλοντικών διαδικασιών χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο του ICANN.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Πηγή: https://www.lawspot.gr/node/259957

Comments are closed.