Νόμιμη η αναγραφή ΑΜΚΑ στα συνταγολόγια – insuranceworld.gr

https://insuranceworld.gr/55795/eidiseis/koinoniki-asfalisi-ygeia/nomimi-i-anagrafi-amka-sta-syntagologia/

Η αναγραφή του ΑΜΚΑ στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών οργανισμών από τους γιατρούς (και τους φαρμακοποιούς) αποτελεί επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι συνταγματικώς επιτρεπτή και νόμιμη.

Αυτή μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να γίνει ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του ΑΜΚΑ.

Δεν θίγεται με τον τρόπο αυτό η αξιοπρέπεια του τελευταίου.

Αίτηση ακυρώσεως ιατρικού συλλόγου απορρίφθηκε με απόφαση του ΣτΕ.

Νομικό μέρος

Ο ΑΜΚΑ αποτελεί αριθμό της εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτότητας κάθε πολίτη της χώρας, μεταξύ των οποίων και των γιατρών (και φαρμακοποιών), ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των σχετικών παραστατικών της χώρας που αφορούν την εργασιακή και ασφαλιστική κατάσταση των πολιτών.

Η αναγραφή του στα συνταγολόγια ναι μεν συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του κατόχου του (όπως είναι η ημερομηνία γεννήσεως που προκύπτει από τον ΑΜΚΑ), πλην η επεξεργασία αυτή , εφόσον προβλέπεται ειδικώς από διάταξη νόμου, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και δεν παραβιάζεται – και μάλιστα κατά τρόπο υπέρμετρο – η αρχή της αναλογικότητας, της ισότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας, ούτε θίγεται η αξιοπρέπεια του ατόμου.

Είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή η αναγραφή του ΑΜΚΑ μόνο μετά από συγκατάθεση του κατόχου. Μπορεί όμως, κατ’ εξαίρεση , να γίνει και χωρίς τη συναίνεσή του, όταν η τελευταία είτε είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπευθύνου της επεξεργασίας , είτε είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος.

Δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της επεξεργασίας το γεγονός ότι δεν αναφέρονται ρητώς στο νόμο που προβλέπει αυτή (ούτε στην εισηγητική έκθεση), ούτε σε άλλο συναφές έγγραφο, οι σκοποί της εν λόγω επεξεργασίας.

Πραγματικό

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επελήφθη σχετικών αιτήσεων (μεταξύ των οποίων και ιατρικού συλλόγου), με τις οποίες εζητήθη η εξέταση αν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αναγραφή του ΑΜΚΑ στα συνταγολόγια) είναι σύμφωνη ή όχι με τις σχετικές διατάξεις. Απεφάνθη δε ότι η υποχρέωση αναγραφής του ΑΜΚΑ επί των συνταγολογίων των ασφαλιστικών οργανισμών, συνιστά νόμιμη επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Απόφαση ΣτΕ

Κατά της πράξης αυτής ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως από τον ιατρικό σύλλογο, η οποία απορρίφθηκε από το ΣτΕ, αφού προηγουμένως κρίθηκε ότι αυτή είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (και όχι πληροφοριακό έγγραφο).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

Comments are closed.