Βιντεοεπιτήρηση και χρήση βιομετρικών συστημάτων σε χώρο …

https://www.lawspot.gr/node/260241

Γνώμη σχετικά με το σημαντικό θέμα της βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας και της χρήση βιομετρικών συστημάτων εξέδωσε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Γνώμη εκδόθηκε έπειτα από καθημερινά παράπονα/καταγγελίες για τη χρήση συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης και βιομετρικών από τους εργοδότες στους χώρους εργασίας.

Διαβάστε σχετικά το αναλυτικό άρθρο του Lawspot.gr/GDPR για την προστασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων και τον GDPR.

Όπως αναφέρει η Επίτροπος, με την εφαρμογή του GDPR, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας/εργοδοτών απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων/εργαζομένων έχουν αυξηθεί, γι αυτό και πρέπει να διευκρινιστούν με νέα Γνώμη/Οδηγία ορισμένα θέματα που ήδη αναφέρονται σε υπάρχουσες Οδηγίες της που αφορούν τις Εργασιακές Σχέσεις και τη Βιντεοπαρακολούθηση.

Μεταξύ άλλων, στη Γνώμη 2/2018 επισημαίνεται ότι ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργοδοτουμένων στο χώρο εργασίας επιτρέπεται στα πλαίσια του Νόμου, μόνο όταν ο εργοδότης είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα του ελέγχου και της παρακολούθησης και όταν δεν υπάρχει άλλος λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση των σκοπών που επιδιώκει.

Για παράδειγμα, η χρήση CCTV θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου).

Σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, έξω από τους ανελκυστήρες, από τα κλιμακοστάσια, σε χώρο στάθμευσης, σε ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζομένων και στα πρόσωπά τους.

Απαγορεύεται η καταγραφή εργαζομένων στα γραφεία τους, αίθουσες συνεδριάσεων, διαδρόμους, κουζίνα, έξω από αποχωρητήρια, αποδυτήρια κλπ.

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Διαβάστε επίσης: Μπορούν οι εργοδότες να παρακολουθούν τα προφίλ των εργαζομένων τους στα social media;

Ως προς τη χρήση βιομετρικών δεδομένων, η Επίτροπος αναφέρει ότι η χρήση βιομετρικών συστημάτων (αναγνώριση προσώπου-facial recognition ή δακτυλοσκόπηση) από τους εργοδότες, για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους, απαγορεύεται.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να επιλέγει άλλα μέσα λιγότερο παρεμβατικά/ επαχθή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από αυτά που συνεπάγεται η συλλογή και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ως τέτοια μέσα είναι για παράδειγμα το σύστημα του κτυπήματος της κάρτας, οι συχνοί/ απροειδοποίητοι έλεγχοι από το Διευθυντή/ Προϊστάμενο στο σύστημα της κάρτας, η παρουσία ενός επόπτη στο χώρο όπου λειτουργεί το σύστημα ή εναλλακτικά η τοποθέτηση κάμερας παρακολούθησης πάνω από το μηχάνημα κάρτας.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας/εργοδότης έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των υπαλλήλων, για την εγκατάσταση/λειτουργία CCTV ή/και τη λήψη και επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων τους.

Η εν λόγω συγκατάθεση δεν αίρει την παρανομία και σε καμία περίπτωση δεν τη νομιμοποιεί, αφού θεωρούμε ότι στον εργασιακό τομέα η συγκατάθεση των εργαζομένων δεν δίνεται ελεύθερα.

Κατ’ εξαίρεση, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί/νομιμοποιηθεί η χρήση του εν λόγω συστήματος, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας των χώρων, όταν πρόκειται για χώρους υψηλού κινδύνου/υψίστης ασφαλείας (όπως είναι τα λιμάνια, αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις),για σκοπούς ελέγχου της φυσικής πρόσβασης των εργαζομένων σε αυτούς (όχι για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου/υπερωριών των εργαζομένων).

Δείτε την Γνώμη 2/2018 εδώ.

Comments are closed.